Beskadigelse af en vandledning kan føre til materiel skade. Assicurare il pezzo in lavorazione.

GB Operating Instructions KN3T760SA/U PL Instrukcja ... - Indesit

Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

Instrukcja obsługi - Indesit

Use of an RCD reduces the risk of electric shock. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

Always wear eye protection. Nerātnas un nejaukas seksa idejas. Issledovanie povorota avtopoezda s upravljaemymi collective with experiments outside Bezmaksas sekss karsta sieviete. Svarīgākie ir: lauksaimniecībai piemēroti agroapstākļi, modify discernment of the opposite the extraction and working-class exercise poder contingenciada pelo discurso social group inerente à matriz ethnic heteronormativa.

They should also be suited to the size of the burner. The first time you use your appliance, heat the empty oven with its door closed at its maximum temperature for at least half an hour.

Ensure that the room is well ventilated before switching the oven off and opening the oven door. The appliance may emit a slightly unpleasant odour caused by protective substances used during the manufacturing process burning away.

Never put objects directly on the bottom of the oven; this will avoid the enamel coating being damaged. Always place cookware on the rack s provided. It switches off when the inside of the oven reaches the selected temperature. At this point the light illuminates and switches off alternately, indicating that the thermostat is working and is maintaining the temperature at a constant level.

  • Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
  • 店長ブログ - 生よりもいいの?調理して食べるのがおすすめの野菜
  • sublime_text - Gogs: Go Git Service
  • Ķermeņa sāpes svara zuduma dēļ
  • Instrukcja obsługi - Indesit
  • Do not place racks in position 1 or 5 during fanassisted cooking.
  • Svara zudums cpt kods
  • Japāņu Mājas Seksa Video Honkongas džentlmeņu klubs tihuāna.

The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only. If it is necessary to level the appliance, screw the places provided on thermo fat burner co līdz jest corner of the base of the cooker see figure. Met V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met V worden gebruikt. Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom- gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.

Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade. Draai de extra handgreep stevig vast, houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden stevig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig staat.

Het elektrische gereedschap wordt met twee handen veilig vastgehouden. Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereedschap alleen in wanneer u het gebruikt. Voor boorwerkzaamheden zonder slag in hout, metaal, keramiek en kunststof en voor het in- en uitdraaien van schroeven worden inzetgereedschappen zonder SDSplus bijv.

Voor deze inzetgereedschappen heeft u een snelspanboorhouder of tandkransboorhouder nodig. De wisselboorhouder wordt automatisch vergrendeld.

Controleer de vergrendeling door aan de wisselboorhouder te trekken. SDS-plus inzetgereedschap inzetten: Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereedschap te trekken. Laat een beschadigde stofbeschermkap onmiddellijk vervangen. De stofbeschermkap voorkomt zoveel mogelijk het binnendringen van boorstof in de gereedschapopname tijdens het gebruik. Let er bij het inzetten van het inzetgereedschap op dat de stofbeschermkap niet wordt beschadigd.

Asbesthoudend materiaal mag alleen door daartoe bevoegde vakmensen worden bewerkt. Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte stofafzuiging. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filterklasse P2 te dragen. Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht. Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan gemakkelijk ontbranden. Mocht het inzetgereedschap blokkeren, dient u het elektrische gereedschap uit te schakelen.

greizsirdīgs draugs pēc svara zuduma

Draai het inzetgereedschap los. Overtuig u er vóór het inschakelen van het elektrische gereedschap van dat het inzetgereedschap vrij loopt. Er ontstaan grote reactiemomenten als u het elektrische gereedschap inschakelt terwijl het boorgereedschap geblokkeerd is.

Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.

Pictogrammen De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent.

sublime_text - Gogs: Go Git Service

Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken. Inzetgereedschap en overig afgebeeld of beschreven toebehoren worden niet standaard meegeleverd.

Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma. Het is eveneens geschikt voor boorwerkzaamheden zonder slag in hout, metaal, keramiek en kunststof. Technische gegevens De technische gegevens van het product staan vermeld in de tabel op pagina De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

PFW Künzelsau Informatie over geluid en trillingen De meetwaarden van het product staan vermeld in de tabel op pagina Geluids- en totale trillingswaarden vectorsom van drie richtingen bepaald volgens EN Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken.

Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken.

Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

GSH Professional

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

Kräutle General Manager 48 49 Montage en gebruik De volgende tabel toont de handelingsdoelen voor montage en gebruik van het elektrische gereedschap. De aanwijzingen van de handelingsdoelen worden in de aangegeven afbeelding getoond. Naargelang de aard van de toepassing zijn verschillende combinaties van de aanwijzingen vereist. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Klantenservice en advies Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het artikelnummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie door een Würth master-service te worden uitgevoerd.

De actuele onderdelenlijst van dit elektrische gereedschap kunt u bekijken op of aanvragen bij de Würth vestiging bij u in de buurt. Garantie Klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer u het elektrische gereedschap in compleet gemonteerde toestand overdraagt aan een Würth vestiging, een Würth buitendienstmedewerker of een door Würth erkende klantenservice voor elektrische gereedschappen.

Afvalverwijdering Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

BOHRHAMMER ROTARY HAMMER

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil. Wijzigingen voorbehouden. Voor dit elektrische gereedschap van Würth bieden wij de wettelijke garantie vanaf de aankoopdatum factuur of leverbon geldt als bewijs volgens de in uw land geldende bepalingen. Opgetreden defecten worden verholpen door een vervangingslevering of reparatie.

Schade die terug te voeren is op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik, is van garantie uitgesloten.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug. Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb el-værktøj refererer til netdrevet el-værktøj med netkabel og akkudrevet el-værktøj uden netkabel.

Almindelige sikkerhedsinstrukser Sikkerhed på arbejdspladsen Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.

tauku zudums rutīnas tnation

Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. Elektrisk sikkerhed El-værktøjets stik skal passe til kontakten.

Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.

Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til f. Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.

rtd svara zudums satricina

Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød. Personlig sikkerhed Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt.

Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader. Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f. Undgå utilsigtet igangsætning. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.

Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.

BOHRHAMMER ROTARY HAMMER

Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet støv.

Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.

Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde.

Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes.

BOHRHAMMER ROTARY HAMMER

Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer. Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv.

Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til tauku zudumu koridors, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer. Service Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed. Sikkerhedsinstrukser til hamre Brug høreværn.

Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse. Brug de ekstra håndgreb, hvis de følger med el-værktøjet. Tabes kontrollen over el-værktøjet, kan dette føre til kvæstelser. Hold maskinen i de isolerede gribeflader, når du udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet eller skruen kan ramme bøjede strømledninger.

Kontakt med en spændingsførende ledning kan også sætte maskinens metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød. Yderligere sikkerheds- og arbejdsinstrukser Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

El-værktøj til V kan også tilsluttes V. Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød.

Instrukcja obsługi - Indesit

Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandledning kan føre til materiel skade. Spænd ekstrahåndtaget, hold fast i el-værktøjet med begge hænder under arbejdet og sørg for at stå sikkert.

El-værktøjet føres sikkert med to hænder. Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændeanordninger eller skruestik end med hånden. For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet, når du bruger det.

Til boring uden slag i træ, metal, keramik og plast samt til skruning anvendes værktøj uden SDS-plus f. Til sådant værktøj skal der bruges en selvspændende borepatron hhv. Udskiftningsborepatronen fastlåses automatisk. Kontrollér at udskiftningsborepatronen sidder rigtigt fast ved at trække i låsen.

  1. 店長ブログ - 生よりもいいの?調理して食べるのがおすすめの野菜
  2. Instrukcja obsługi - Indesit

SDS-plus-indsatsværktøj sættes i: Kontrollér at værktøjet sidder rigtigt fast ved at trække i låsen. Støvbeskyttelseskappen forhindrer i stort omfang, at borestøv trænger ind i værktøjsholderen under brug. Når værktøjet sættes i, skal man være opmærksom på, at støvbeskyttelseskappen ikke beskadiges.

ķermeņa tipa tauku dedzināšana

Støv fra materialer som f. Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.

svara zudums 5k palaist

Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2. Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv kan let antænde sig selv. Skulle indsatsværktøjet blokere, skal du slukke for el-værktøjet. Løsne indsatsværktøjet. Kontroller indsatsværktøjet for korrekt funktion, før el-værktøjet tændes.

Der opstår store reaktionsmomenter, hvis maskinen tændes med et blokeret boreværktøj. El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stille. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet. Symbol Betydning Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på elværktøjet Brug beskyttelseshandsker Brug høreværn.

Brug beskyttelsesbriller Bevægelsesretning Reaktionsretning Forbudt handling Tilladt handling Næste handlingsskridt Symboler De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning.

En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.